Het is wegens auteursrechten niet mogelijk om uw rechtermuisknop te gebruiken op deze webpagina.

Lauwersmeer

Het Lauwersmeer.

Ik wilde graag nog een keer een bezoek brengen aan dit prachtige natuurgebied in de hoop er de zeearend te kunnen spotten; en de baardmannetjes.

Dat is helaas niet gelukt.

Via insiders heb ik begrepen dat de zeearend dit jaar geen broedsel had. Dat betekende geen noodzaak tot uitgebreid foerageren en dus minder trefkansen; de natuur laat zich niet dwingen.

Gelukkig wel een heleboel andere dieren en planten gezien en vast kunnen leggen.

In de tuin bij het huisje, in het naburige bos met uitkijktoren, in de vogelkijkhutten bij Jaap Deensgat en Ezumakeeg, rondom het meer bij het aalscholvereiland net voorbij de sluizen, de weilanden en akkers rond Anjum, buiten op het wad en het uitkijkpunt over de Zoutkamperplaat etc.

Vriend Paul kwam nog twee dagen langs om ook foto's te maken. Vanouds gezellig.

Het is zeker een gebied om weer naar terug te gaan.

Geniet van de foto's en ga er bij gelegenheid ook zelf eens een kijkje nemen.

Mocht je het idee hebben dat ik met een naamsaanduiding fout zit, laat het me dan weten.

Sommige soorten (vogels, planten) zijn lastig te duiden.

Brandganzen
Rietgors ♂
Grauwe gans jong
Kievit jong
Tureluur
Grauwe gans jongen
Gele kwikstaart ♂
Boerenzwaluw
Huiszwaluw
Boerenzwaluw
Oeverzwaluw
Kleine karekiet
Scholekster
Rietgors ♂
Brandganzen
Sprinkhaanzanger
Rietgors ♂
Rietzanger
Winterkoning
Blauwborst
Blauwborst
Rietgors ♀
Blauwborst
Rietgors ♂
Rietgors ♀
Rietgors en Blauwborst
Roodborsttapuit ♂
Rietgors ♂
Bergeend ♂ en ♀
Koekoek ♂
Rietzanger
Konijn
Bruine kiekendief ♀
Bruine kiekendief ♀
Bruine kiekendief ♀
Bruine kiekendief ♀
Putter
Koekoek ♂
Rietzanger
Rietgors ♂
Rietzanger
Bergeend ♂
Bontbekplevieren
Imitatie struisvogel?
Kemphaan ♀
Scholekster
Kluut
Knobbelzwaan met jong
Kemphaan ♀
Knobbelzwaan jong
Kievit
Torenvalk
Paard Haflinger ?
Galloway runderen
Gekraagde roodstaart ♂
Paardebloem
Bloedcicade
Elzenhaantje
Bloedcicade
Meidoorn
Halmwesp
Elzenhaantje
Konikpaard
Elzenhaantje
Elzenblad
Bloedcicade
Meidoorn
Wilde roos
Luizen
Bloeiwijze wilg
Groene bladsnuitkever
Smalle weegbree
Halmwesp
Reuzenpaardenstaart
Eik
Parasolzwam
Wilde roos
Avondkoekoeksbloem
Margriet
Krakeenden ♂ en ♀
Huiszwaluw
Gele kwikstaart ♂
Koeien
Rietzanger, foeragerend
Koeien
Grauwe gans, ready for lift-off
Kleine karekiet
Rietzanger
Pimpelmees
Rietzanger
Putter
Wesp
Putter
Brandgans
Scholekster
Kleine plevier ♂
Bontbekplevier ♂
Tureluur
Tureluur
Bontbekplevier ♂
Bergeend
wilstaart
Gele kwikstaart
Kievit jongen
Konikpaarden
Zoutkamperplaat
Schotse hooglanders
Konikpaarden
Konikpaarden
Konikpaarden
Zoutkamperplaat
Zoutkamperplaat
Konikpaarden
Zoutkamperplaat
Kievit
Brandgans
Akkerbouw
Kuifeend ♂ en ♀
Blauwborst
Blauwborst
Rietgors ♂
Rietzanger
Blauwborst
Putter
Rietgors ♂
Blauwborst
Boerenzwaluw
Zoutkamp zonsondergang
Zoutkamp zonsondergang
Zoutkamp zonsondergang
Gekraagde roodstaart ♀
Wesp
Gekraagde roodstaart ♂
Putter
Knobbelzwanen
Futen baltsend
Grote mantelmeeuw
Blauw reiger
Aalscholver
Aalscholver
Aalscholver
Brilduiker ♂
Visdief
Scholekster
Wilde eenden ♂
Oeverloper
Oeverloper
Zilvermeeuw
Zilvermeeuw
Zilvermeeuw
Tureluurs
Visdief
Zilvermeeuw
Gekraagde roodstaart ♀
Gekraagde roodstaart ♀
Grutto ♂
Grutto ♂
Grutto ♂
DSC_4354
DSC_4363
DSC_4372
DSC_4375
Grutto♀
Grutto♀
Grutto ♂
Grutto jong
Grutto jong
Grutto♀
Grutto ♂
Knobbelzwaan met jong
Kievit
Bergeenden ♂ en ♀
Bergeenden; een 2e ♂ meldt zich en het gevecht begint
Bergeenden
Bergeenden
Bergeenden
Bergeenden
Bergeenden
Meerkoet
Tureluur
Knobbelzwaan jong
Tureluur
Koe
Brandgans
Knobbelzwaan
Rietzanger
Rietzanger
Bruine kiekendief ♀
Tafeleend
Bergeenden achter een ♀ aan
Bruine kiekendief ♂
Aalscholvers
Kluut
Kuifeenden
Krakeend ♂
Scholekster
Kuifeend ♀ is een duikeend
Kuifeend ♂
Kuifeend ♀
Knobbelzwaan
Knobbelzwaan
Grutto ♀
Grutto ♂
Schotse hooglander
Schotse hooglander
Grauwe gans met jongen
Grauwe gans met jongen
Slobeend ♂
Slobeend ♂
Boerenzwaluw
Huiszwaluw
Blauwe reiger
Bergeend ♂
Oeverzwaluw
Boerenzwaluw
Krakeend ♂
Bergeend ♀
Winterkoning
Kuifeend ♀
Rietzanger
Rietveld
Veldleeuwerik
Schotse hooglander
Zanglijster
Rietgors ♂
Boerenzwaluw
Zwarte zwanen
Groene kikker
Rietzanger
Rietzanger
Graspieper

Leave a comment