Het is wegens auteursrechten niet mogelijk om uw rechtermuisknop te gebruiken op deze webpagina.

Vogels

0
MINOLTA DIGITAL CAMERA
0
MINOLTA DIGITAL CAMERA
1
MINOLTA DIGITAL CAMERA
0
MINOLTA DIGITAL CAMERA
0
MINOLTA DIGITAL CAMERA
0
MINOLTA DIGITAL CAMERA
0
MINOLTA DIGITAL CAMERA
0
MINOLTA DIGITAL CAMERA
0
MINOLTA DIGITAL CAMERA
0
Nijlgans
0
Rietgors ♂, winterkleed
0
Kuifeend♀
0
Dodaars
0
Vlaamse gaai
0
Roodborst
0
Boomklever
0
Groene specht
0
Ooievaar
0
Meerkoet, op oorlogspad
0
Knobbelzwaan
0
Staartmees
2
Merel
0
Dodaars
0
Ekster juv
0
Roodborst
0
Roodborst
0
Grote bonte specht.
0
Boomklever
0
Koolmees
0
Spreeuw
0
Pimpelmees
0
Pimpelmees
0
Pimpelmees
0
DSC_2493
0
DSC_2499
0
DSC_2578
0
DSC_2597
0
DSC_2652
0
DSC_2654
0
DSC_2658
0
DSC_2669
0
DSC_2688
0
DSC_3987
0
DSC_3997
0
DSC_4123
0
DSC_4187
0
DSC_4291
0
DSC_4295
0
DSC_4328
0
DSC_4847
0
DSC_4866
0
DSC_4882
0
DSC_4884
0
DSC_4902
0
DSC_4951
0
DSC_4952
0
DSC_4953
0
DSC_4957
0
DSC_5223
0
DSC_5254
0
DSC_5352
0
DSC_5355
0
DSC_5360
0
DSC_5404
0
DSC_5420
0
DSC_6664
0
DSC_6696
0
DSC_6830
0
DSC_6911
0
DSC_6964
0
DSC_6967
0
DSC_7032
0
DSC_8417
0
DSC_7041
0
DSC_7222
0
DSC_7232
0
DSC_7327
0
DSC_7373-2
0
DSC_7530
0
DSC_7534
0
DSC_7617
0
DSC_7649
0
DSC_7763
0
DSC_7650
0
DSC_7655
0
DSC_7695
0
DSC_9402
0
DSC_7727
0
DSC_7427
0
DSC_7752
0
DSC_8327
0
DSC_7741
0
DSC_7747
0
DSC_7750
0
DSC_7753
0
DSC_7754
0
DSC_7759
0
DSC_7762
0
DSC_7773
0
DSC_7776
0
DSC_7778
0
DSC_7789
0
DSC_7794
0
DSC_7796
0
DSC_7800
0
DSC_7803
0
DSC_7811
0
DSC_7842
0
DSC_7853
0
DSC_7855
0
DSC_7859
0
DSC_7864
0
DSC_7869
0
DSC_7879
0
DSC_7887
0
DSC_7903
0
DSC_7905
0
DSC_7916
1
DSC_7935
0
DSC_9098
1
DSC_9107
0
DSC_7941
0
DSC_7892
0
DSC_7963
0
DSC_8053
0
DSC_8087
0
DSC_8107
1
DSC_8111
0
DSC_8112
0
DSC_8113
0
DSC_8158
0
DSC_8294
0
DSC_8330
0
DSC_8422
0
DSC_8447
0
DSC_8543
0
DSC_8571-2
0
DSC_8574
0
DSC_8635
0
DSC_8847
0
DSC_9034
0
DSC_9056
0
DSC_9066
0
DSC_9095
0
DSC_9113
0
DSC_9138
0
DSC_9040
0
DSC_9076
0
DSC_9174
0
DSC_9176
0
DSC_9178
0
DSC_9354
0
DSC_9357
0
DSC_8982
0
DSC_9365
0
DSC_9368
0
DSC_9370
0
DSC_9377
0
DSC_9391
0
DSC_9397
0
DSC_9406
0
DSC_9413
0
DSC_9435
0
DSC_9391-2
0
DSC_9418
0
DSC_9424
0
DSC_9390
0
DSC_9429
0
DSC_9444
0
DSC_9447
0
DSC_9449
0
DSC_9451
0
DSC_9439
0
DSC_9453
0
DSC_9463
0
DSC_9464-2
0
DSC_9465
0
DSC_9471-2
0
DSC_9474-2
0
DSC_9486
0
DSC_9514
0
DSC_9519
0
DSC_9525
0
DSC_9531
0
DSC_9535
0
DSC_9544
0
DSC_9564
0
DSC_9573
0
DSC_9602
0
DSC_9618
0
DSC_9613
0
DSC_9629
0
DSC_9589
0
DSC_9652
0
DSC_9653
0
DSC_9665
0
DSC_9682
0
DSC_9683
0
DSC_9692
0
DSC_9719
0
DSC_9728
0
DSC_9736
0
DSC_9744
0
DSC_9753
0
DSC_9757
0
DSC_9765
0
DSC_9777
0
DSC_9790
0
DSC_9811
0
DSC_9812
0
DSC_9816
0
DSC_9818
0
DSC_9824
0
DSC_9688
0
DSC_9826
0
DSC_9833
0
DSC_9845
0
DSC_9848
0
DSC_9871
0
DSC_9883
0
DSCN9477
1
DSC_0377
0
Sperwer
0
Buizerd
0
Kraai
0
Kraai
0
Boomklever
0
Groenling
0
Koolmees
1
Koolmees
0
Pimpelmees
0
Meerkoet
0
Meerkoet
0
Meerkoet
0
Sneeuwuil ♂
0
Sneeuwuil ♂
0
Sneeuwuil ♀
0
Pauw
0
Pauw
0
Pauw
0
Pauw
0
Pauw
0
Pauw
0
Pauw
0
Pauw
0
Nonnetje ♀
0
Kluut
0
Kievit
0
Steltkluut
0
DSC_0905
0
Kuifeend ♀
0
Kuifeend ♂
0
Kuifeend ♂ en ♀
0
Kuifeend ♂ en ♀
0
Kuifeend ♂
0
Roerdomp
0
Roerdomp
0
Roerdomp
0
Roerdomp
0
Waterhoen
0
Meerkoet
0
kuifeend ♂
0
Kramsvogel
0
Koperwiek
0
Kramsvogel
0
Kramsvogel
0
Staartmees
0
Staartmees
0
Merel
0
Huismus ♂
0
Matkop
0
Zwartkop ♀
0
Zwartkop ♀
0
Kramsvogel
0
Kramsvogel
0
Kramsvogel
0
Kramsvogel
0
Koperwiek
0
Koperwiek
0
Kramsvogel
0
Kramsvogel
0
Kramsvogel
0
Kramsvogel
0
Koperwiek
0
Koperwiek
0
Koperwiek
0
Vink ♂
0
Kramsvogel
0
Kramsvogel
0
Kramsvogel
0
Kramsvogel
0
Kramsvogel
0
Kramsvogel
0
Staartmees
0
Staartmees
0
Huismus ♂
0
Pimpelmees
0
Staartmees
0
Staartmees
0
Matkop
0
Staartmees
0
Vink ♂
0
Pimpelmees
0
Houtduif
0
Koperwiek
0
Merel
0
Meerkoet
0
Meerkoet
0
Tafeleend
0
Merel
0
Sijs ♂ en ♀
0
Pimpelmees
0
Koolmees
0
Pimpelmees
0
Roodborst
0
Grote bonte specht ♂
0
Turkse tortel
0
Huismus ♀
0
Merel
0
Vink ♀
0
Vink ♀
0
Vink ♂
0
Pimpelmees
0
Ekster
0
Vink ♀
0
Ekster
0
Merel
0
Pimpelmees
0
Merel
0
Pimpelmees
0
Koolmees
0
Pimpelmees
0
Zanglijster
0
Knobbelzwaan
0
Knobbelzwaan
0
Knobbelzwaan
0
Kauwen
0
Heggenmus
0
Merel
0
Pimpelmees
0
Koperwiek
0
Pimpelmees
0
Turkse tortel
0
Houtduif
0
Boomklever
0
Boomklever
0
Roodborst
0
Vink ♀
0
Vlaamse gaai
0
Merel
0
Merel
0
Vink ♂
0
Vink ♂
0
Zwartkop ♂
0
Roodborst
0
Roodborst
0
Vink ♂
0
Vuurgoudhaantje
0
Vuurgoudhaantje
0
Vuurgoudhaantje
0
DSC_8333-2
0
DSC_8333
0
DSC_7823
0
DSC_7822
0
DSC_7821
0
Fazant ♀
0
Fazant ♂
0
Fazant ♂
0
DSC_0587
0
Stadsduif
0
Putter
0
Groenling
0
Groenling
0
Groenling
0
Wespendief
0
Torenvalken
0
Koekoek ♂
0
Graspieper
0
Rietzanger
0
Rietzanger
0
Rietzanger
0
Rietzanger
0
Aalscholver
0
Aalscholver
0
Boerenzwaluw
0
Huiszwaluw
0
Rietzanger
0
Rietgors ♂
0
Kuifeend ♀
0
Winterkoning
0
Bergeend ♀
0
Krakeend ♂
0
Boerenzwaluw
0
Oeverzwaluw
0
Bergeend ♂
0
Bergeend ♀
0
Blauwe reiger
0
Huiszwaluw
0
Boerenzwaluw
0
Slobeend ♂
0
Slobeend ♂
0
Grauwe gans met jongen
0
Grauwe gans met jongen
0
Boerenzwaluw
0
Grauwe gans jongen
0
Grutto ♂
0
Grutto ♀
0
Roodborsttapuit ♂
0
Roodborsttapuit ♂
0
Kneu ♂
0
Kneu ♂
0
Geelgors ♂
0
Geelgors ♂
0
Roodborsttapuit ♀
0
Roodborsttapuit ♂
0
Graspieper
0
Grauwe gans
0
Fitis
0
Fazant ♂
0
Fitis
0
Blauwborst
0
Blauwborst
0
Bosrietzanger
0
Blauwborst
0
Blauwborst
0
Blauwborst
0
Blauwborst
0
Blauwborst
0
Grauwe gans
0
Groenling
0
Groenling
0
Groenling
0
Groenling
0
Koolmees
0
Koolmees
0
Pimpelmees
0
Pimpelmees
0
Rode wouw
0
Grasmus ♂
0
Grasmus ♂
0
Boerenzwaluw
0
Boerenzwaluw
0
Grasmus ♀
0
Roodhalsfuut
0
Roodhalsfuut
0
Witte kwikstaart
0
Dodaars
0
Boerenzwaluw
0
Witte kwikstaart
0
Gele kwikstaart
0
Gele kwikstaart
0
Kokmeeuw
0
Reiger
0
Putter
0
Kanarie
0
Kramsvogel
0
Vlaamse gaai
0
Kramsvogel
0
Kramsvogel
0
Ekster
0
Ekster
0
Staartmees
0
Koereiger
0
Rode ibis
0
Koereiger
0
Tropische duif
0
Rijstvogel
0
Rijstvogel
0
Lori van de blauwe bergen
0
Struisvogel